מערך איפיון נזילות על פי מצב הנזילה ואופן הגילוי שלה.
  • נזילות סמויות
  • נזילות גלויות
  • רטיבות בתקרה
  • זיהוי חול רטוב מתחת לרצפות
  • סקירת נזקים לצנרת המים
  • צילומים במצלמה תרמית
  • לשבור או לא לשבור את המרצפות?