נורת ה- LED שעל לוח הארדוינו

הצעד הראשון לכותבי קוד ארדוינו אשר משפיע בעולם האמיתי ולא סתם מייצר פלט מכונה. הקוד הראשון שלכם יקבע הדלקה וכיבוי של הנורה הבסיסית בלוח הארדוינו.