חיישן אור LDR

הארדוינו קורא את חיישן האור בערכים של בין 0 עד 1023 (10 ביט) כך שעל פי הערך שמתקבל מחיבור חיישן האור אפשר להסיק האם הוא נמצא באור או בחושך.
אפשר לדוגמה לחבר את חיישן האור לזמזם (רמקול קטן) ולשמוע את השינוי באור.

בדוגמה הבאה שימוש בבלוקים של See-Sys אפשר לחבר את הבלוק הראשי ללבנת חיישנים (בינהם חיישן אור) ולהקליד את הקוד הבא לתוכנת הארדוינו:
#include <init.h>

void setup()

{
__init();
}

void loop()
{
tone(A2,sensors.read(1));
}
העלו את הקוד למכשיר (חץ העלה תוכנה לבקרupload או באמצעות כפתור טען קוד למכשיר) ובדקו את התוצאה.
בהמשך, האם תוכלו למצוא דרך אחרת לעזור לשמוליק באמצעות חיישן אור?
שינוי אחרון: 12/02/2019, 19:38